Green Ventures 2018

W dniach od 6 do 8 czerwca 2018 roku odbywała się w Poczdamie - zaprzyjaźnionej z Opolem stolicy kraju związkowego Brandenburgii - giełda kooperacyjna Branży Ochrony Środowiska oraz Odnawialnych Źródeł Energii - Green Ventures 2018. Opolszczyznę podczas spotkania reprezentowało Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji , Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  oraz firmy branżowe zrzeszone w Izbie Gospodarczej Śląsk w Opolu. Województwo Opolskie dzięki uprzejmości IHK w Poczdamie mogła prezentować się również na stoisku informacyjnym, na którym dostępne były wszelkie materiały dotyczące gospodarki naszego regionu.

Green Ventures to odbywająca się co roku, największa w Europie giełda kontaktów bezpośrednich skierowana do przedstawicieli przedsiębiorstw z branży ochrony środowiska we wszystkich jej aspektach: od alternatywnych źródeł energii, poprzez budownictwo, projektowanie, aż po recykling oraz innowacyjne technologie. Udział w niej biorą zarówno firmy jak również instytucje badawczo-rozwojowe, samorządowe, administracja regionalna oraz przedstawicielstwa dyplomatyczne. Licznie zgromadzone były również firmy usługowo-doradcze z całego świata poszukujące kontaktów gospodarczych, możliwości wejścia na rynek, nowych rozwiązań i kooperacji z firmami o podobnym profilu.

W drugim dniu wizyty w Brandenburgii uczestnicy Green Ventures mieli okazję do zwiedzania innowacyjnych przedsiębiorstw i projektów będących przedmiotem zainteresowania w regionie tzn. Poczdamski Instytut ds. Badań nad Klimatem, spalarnię EEW Energy from Waste Premnitz GmbH oraz ciepłownię StWB Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH & Co. KG.

Giełda zorganizowana została m.in. przez Kraj Związkowy Brandenburgii oraz Izbę Handlowo-Gospodarczą Poczdam. W spotkaniu wzięło udział  ponad 100 firm z 26 krajów świata. Krajem partnerskim była Hiszpania.

Biuro Województwa Opolskiego oraz przedstawiciele firm oraz instytucji opolskich z branży odnawialnych źródeł energii biorą regularnie, od kilku lat udział w tym międzynarodowym wydarzeniu, które odbywa się w Poczdamie lub Lipsku.