Opolskie z wizytą w Niemczech oraz Luksemburgu

Opolskie Centrum rozwoju Gospodarki we współpracy z Biurem Województwa Opolskiego w Moguncji oraz Izbą Handlową Wielkiego Księstwa Luksemburg zorganizowały w terminie 25-28.11.2018  wyjazd studyjny do Luksemburga i Niemiec dedykowany branżom: turystycznej, gastronomicznej, zaopatrzenia gastronomi oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.

Wyjazd połączony był z wizytą na międzynarodowych targach branży gastronomicznej i przetwórstwa rolno- spożywczego EXPOGAST, które odbyły się w Luksemburgu w terminie: 26.- 28.11.2018.

Targi EXPOGAST – to jedna z najważniejszych imprez targowo- wystawienniczych oraz kooperacyjnych branży gastronomiczno- hotelarskiej oraz przetwórstwa rolno- spożywczego w regionie Beneluksu, która odbywa się raz na cztery lata i przyciąga rzesze firm, instytucji i ekspertów z wielu krajów z w/w branż.

W ramach wyjazdu zaplanowano także wizyty w wybranych wiodących firmach gastronomicznych i winnicach regionu pogranicza niemiecko- luksemburskiego, połączone z degustacją specjałów kulinarnych i win oraz możliwością spotkań i wymiany doświadczeń z ich właścicielami i przedstawicielami miejscowych instytucji i organizacji branżowych. Odbyto wizytę m.in.  w spółdzielni producentów win i szampana: Domaines Vinsmoselle, największym browarze Niemiec - Bitburger Brauerei oraz w lokalnej gorzelni w Wolsfeld Brennerei Junk-Schneider.

Delegacja opolska spotkała się również z: Ambasadorem RP w Wielkim Księstwie Luksemburga Piotrem Wojtczakiem, Burmistrzem Gminy Związkowej Bitburger Land Josefem Junk'iem oraz kierownikiem Biura BVMW Niemieckiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Trewirze Joanną Mayer.

„Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” nr decyzji: RPOP.02.03.00-16-0003/18-00 z dnia 22.10.2018 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu