Studenckie Forum Europejskie w Moguncji

Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji wzięło udział w dniu 28 maja 2019 roku w I Studenckim Forum Europejskim zorganizowanym przez Landtag Nadrenii-Palatynatu oraz Związek Partnerstwa Nadrenii-Palatynat/ Porozumienie Czterostronne.

Spotkanie w sali plenarnej Nadrenii-Palatynatu było pierwszym z planowanych cyklicznych imprez skierowanych do studentów szkół wyższych naszego regionu partnerskiego. Wykłady, forum, dyskusja oraz wymiana mają znaleźć się w stałym programie imprez przygotowywanych dla młodych ludzi zainteresowanych międzynarodowymi projektami oraz współpracą z wyższymi uczelniami regionów partnerskich w Polsce, Francji oraz Czechach.  W tegorocznym Forum uczestniczyli studenci z wielu krajów świata, którzy obecnie odbywają studia w Niemczech na różnorodnych kierunkach, przede wszystkim byli to jednak uczestnicy projektu Erasmus jak i studenci studiów bi- oraz trilateralnych.

Po przemówieniach Prezydenta Landtagu Hendrika Heringa oraz Sekretarz Stanu ds. Europy Heike Raab  jak i wystąpieniu znanego w Polsce aktora, kabareciarza i autora książek Steffena Möllera otwarta została dyskusja z pytaniami publiczności.

Następnie odbyła się najważniejsza część imprezy, która miała miejsce w lobby parlamentu gdzie przygotowano stoiska informacyjne 11 organizacji i instytucji organizujących oraz koordynujących współpracę międzynarodową młodzieży m.in.  stoisko Domu Burgundii w Moguncji, Domu Nadrenii-Palatynatu w Dijon, Kancelarii Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu, Instytutu Francuskiego, Zrzeszenia Sportu Krajowego Związku Nadrenii-Palatynatu, Związku Partnerskiego Nadrenia-Palatynat/Porozumienie Czterostronne czy też Landtagu Nadrenii-Palatynatu. Nie zabrakło również stoiska Biura Województwa Opolskiego w Moguncji, na którym zaprezentowano uczestnikom Forum  ofertę naszego regionu. Uniwersytet Opolski, obok uniwersytetów w Moguncji oraz Dijon jest nie tylko partnerem jedynej w swoim rodzaju kooperacji szkół wyższych w Europie umożliwiającej swoim studentom otrzymanie dyplomów z trzech uczelni, ale posiada także własne, atrakcyjne propozycje dla młodych Europejczyków, którzy coraz częściej z nich korzystają. Obok informacji typowo uczelnianych na stoisku opolskim można było również zapoznać się z broszurami turystycznymi czy też zdobyć wiedzę na tematy gospodarcze jak i dowiedzieć się o możliwościach rozwoju zawodowego w Polsce.