Wizyta Marszałka Województwa Opolskiego w Nadrenii-Palatynacie

Na zaproszenie Zrzeszenia Turystyczno-Gastronomicznego miasta Nierstein Marszałek Województwa Opolskiego, Andrzej Buła uczestniczył w kilkudniowej wizycie w Nadrenii-Palatynacie.

W dniu 1 sierpnia 2019 roku spotkał się z w Ratuszu Miasta Niestein z Burmistrzem Thomasem Guenterem oraz przedstawicielami Rady Miejskiej. Marszałek Buła  odbył również rozmowę z Burmistrzem Elektem, Jochenem Schmittem, który swój urząd obejmuje za kilka tygodni.

W kolejnym dniu wizyty Andrzej Buła spotkał się w Nierstein z Konsulem Generalnym RP w Kolonii, Jakubem Wawrzyniakiem oraz Wicekonsul RP ds. Gospodarczych,  Anitą Mikołajczak. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele lokalnej Polonii.  W godzinach wieczornych Marszałek Województwa dokonał wraz z władzami miasta Nierstein oficjalnego otwarcia Festynu Winiarzy Miasta Niesrtein na Rynku Głównym. To znany w całej Nadrenii-Palatynacie festyn, który przyciąga rokrocznie kilkadziesiąt tysięcy gości z całego kraju i zagranicy. Jednym z najważniejszych wydarzeń podczas festynu jest organizowany uroczysty pochód ulicami miasta, który Marszałek Buła podziwiał wraz z gospodarzami z trybuny honorowej.

W programie pobytu nie zabrakło również rozmów na tematy gospodarcze z przedstawicielem Ministerstwa Gospodarki Nadrenii-Palatynatu, Franzem Seissem. Wizyta była  także okazją do odwiedzania kilku lokalnych przedsiębiorstw.

Podczas pobytu w Moguncji Marszałek Województwa Opolskiego wizytował także pomieszczenia Biura Województwa Opolskiego.