Złożenie wieńców jako znak pamięci

W dniu 9 września 2019 roku, z okazji 80-lecia wybuchu II Wojny Światowej reprezentant województwa opolskiego w Niemczech, dr Przemysław Łebzuch uczestniczył,  na zaproszenie  Konsula Generalnego RP Jakuba  Wawrzyniaka   w uroczystości złożenia wieńców na grobach polskich pracowników przymusowych oraz ofiar II Wojny Światowej na Cmentarzu Głównym  w Koblencji. W uroczystości wzięli również udział Minister Spraw Wewnętrznych Nadrenii-Palatynatu Roger Lewentz, Nadburmistrz Miasta Koblencji David Langner, Prezes Związku Polaków w Niemczech Józef Malinowski, przedstawiciele Polonii oraz polskie dzieci mieszkające i uczęszczające do szkół w Koblencji.