KORONAWIRUS: Informacja dla obywateli polskich

Obywatele polscy znajdujący się na terenie Niemiec mogą liczyć na wszelką pomoc polskich placówek konsularnych. Wszystkie informacje w języku polskim znajdą Państwo na następujących stronach internetowych:

Placówki w Niemczech
Konsulat Generalny RP w Kolonii*
Konsulat Generalny RP w Kolonii - Facebook*
*Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Kolonii obejmuje Nadrenię Północną-Westfalię, Hesję, Nadrenię Palatynat i Kraj Saary.

Biuro Województwa Opolskiego udzieli wszelkich informacji dotyczących numerów alarmowych oraz form pomocy dla obywateli polskich przebywających na terenie Niemiec. → KONTAKT

Informacje w języku niemieckim dotyczące pomocy dla osób przebywających w Nadrenii-Palatynacie: Informationsportal zum Corona-Virus