Trudności pogłębiają współpracę

Przedstawiciele władz  województwa opolskiego, kraju środkowo-czeskiego, Nadrenii Palatynatu i Burgundii Franche–Comté, czyli regionów sygnatariuszy czterostronnego porozumienia, spotkali się, by porozmawiać o dalszej współpracy. Tym razem pomocne okazały się łącza internetowe.

Pandemia pokrzyżowała plany organizacji dorocznego spotkania szefów regionów partnerskich, dlatego też teraz rozmowy odbyły się on-line, co nie przeszkodziło w tym, by porozmawiać o najważniejszych sprawach. Ze strony województwa opolskiego wziął w nich udział wicemarszałek Zbigniew Kubalańca, a jego partnerami byli wiceprezydent Rady Regionalnej Burgundii-Franche Comte Patrick Ayache, hetman kraju środkowoczeskiego Petra Pecková, sekretarz stanu Nadrenii-Palatynatu Heike Raab i prezydent Landtagu tego regionu Hendrik Hering. W rozmowach uczestniczyli też przedstawiciele wszystkich czterech urzędów.

Przypomnijmy – Wspólne Oświadczenie “4-stronna partnerska sieć regionalna” zawarte zostało 21 maja 2003 roku w Moguncji, a jego inicjatorem był niemiecki Kraj Związkowy Nadrenia-Palatynat. Porozumienie 4 regionów – obok województwa opolskiego i Nadrenii-Palatynatu także Kraju Środkowoczeskiego i francuskiej Burgundii – Franche-Comté, to pionierska inicjatywa współpracy wielostronnej, której celem jest międzynarodowa współpraca w wielu dziedzinach i wymiana doświadczeń.

Od tego czasu samorząd województwa opolskiego aktywnie uczestniczy w realizacji wspólnych projektów. Większość z nich ma charakter cykliczny, realizowane są co roku kolejno przez każdy z regionów. To między innymi doroczne spotkania młodzieży, podczas których kilkudziesięcioosobowe grupy z każdego regionu mają okazję do zdobycia wiedzy z różnych dziedzin,  a przede wszystkim do poznania swoich rówieśników z Europy. Dobrze funkcjonuje projekt wymiany stażystów – do tej pory z możliwości odbycia stażu w regionach partnerskich skorzystało ponad 50 stażystów z Opolszczyzny, a w naszym województwie staż już odbyła podobna liczba młodych osób z  tych regionów. Rozwija się także współpraca w dziedzinie sportu (udział sportowców w turniejach i imprezach sportowych) oraz kultury (wymiana artystów i współdziałania instytucji kulturalnych).

Teraz, rzecz jasna, głównym tematem spotkania był wymiana doświadczeń i współpraca w dziedzinie radzenia sobie ze skutkami pandemii koronawirusa, omawianie wdrażaniu planów naprawczych w każdym z regionów i wyzwań, z jakimi partnerzy w regionach muszą się mierzyć.

Tekst: www.opolskie.pl