Konferencja: Od pojednania do codzienności? 30 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa

17 czerwca 2021 roku minęło 30 lat od momentu podpisania przez Rzeczpospolitą Polską
i Republikę Federalną Niemiec traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Z tej okazji odbyła się w dniach 24 oraz 25 czerwca 2021 roku konferencja w Opolu, która była jedną z cyklu wydarzeń, obok konferencji w Warszawie i debaty w Berlinie.

Celem konferencji w Opolu była zarówno diagnoza stanu dotychczasowej współpracy gospodarczej i kulturalnej w kontekście regionalnym, ponadregionalnym i transgranicznym, jak
i prognoza w tym obszarze w perspektywie średnio- i długoterminowej.

W drugim dniu konferencji dr Przemysław Łebzuch wziął udział w panelu poświęconym współpracy regionalnej z perspektywy samorządów.