Prezentacja podczas Targów Lokalnych Produktów w Grobnikach

12 września 2021 roku odbyły się Targi Lokalnych Produktów organizowane corocznie w Grobnikach przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Społecznej INICJATYWA. Organizatorzy nieodpłatnie umożliwili lokalnym wytwórcom zaprezentowanie i sprzedaż swoich produktów i usług. Na scenie w trakcie trwania targów zaprezentowano nie tylko występy artystyczne, ale także zorganizowano panele informacyjne dotyczące m.in. tematyki współpracy międzynarodowej  w obszarze programu odnowy wsi oraz innych projektów skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich. Pracownik Biura Województwa Opolskiego w Moguncji zaprezentował możliwości współpracy opolskich wsi z gminami niemieckimi oraz przedstawiał realizowane projekty w ramach programu odnowy wsi czy też innych projektów wspierających np. wiejskich producentów regionalnych, organizacje wiejskie czy też młodzież wiejską.