Gala jubileuszowa w Moguncji - 20 lat współpracy

Województwo Opolskie i Nadrenia-Palatynat uczciły wspólnie w Moguncji jubileusz 20 lat od podpisania drugiego Wspólnego Oświadczenia, które łączy oba regiony.

Z tej okazji  odbyła się w dniu 1 grudnia 2021 roku  uroczysta gala – ze względu na pandemię
w formie hybrydowej. Bogaty program złożony z części muzycznej, przygotowanej przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu, oraz części filmowej, pokazującej historię naszego partnerstwa, zauroczył gości zgromadzonych w sali plenarnej Landtagu Nadrenii-Palatynatu oraz przed monitorami komputerów.

Przewodniczącym Sejmiku Województwa Opolskiego Rafał Bartek, wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiurą, premier Nadrenii-Palatynatu  Malu Dreyer oraz prezydent Landtagu Nadrenii-Palatynatu Hendrik Hering wspólnie podsumowali dotychczasowe osiągnięcia i dyskutowali
o przyszłości naszej międzyregionalnej współpracy.

Przedstawiciele województwa opolskiego odbyli w kolejnym dniu  swojej wizyty w Nadrenii-Palatynacie szereg spotkań, poświęconych m.in. kwestiom opieki zdrowotnej, kultury, nauki oraz współpracy regionalnej.