Młodzi w Hambach o demokracji

W warsztatach i spotkaniu na zamku w Hambach w Nadrenii Palatynacie wzięli udział Natalia Okos, Tamara Bak, Emilia Klonz, Maksymilian Polis, Jakub Glinowiecki i Tobiasz Gajda.

A zamek to kolebka europejskiej demokracji. To tutaj w maju 1832 roku,  z udziałem około 30 000 obywateli, odbyła się demonstracja   – Hambacher Fest na rzecz zjednoczonych i wolnych Niemiec oraz na znak solidarności z polskimi emigrantami po upadku powstania listopadowego.

Temat tegorocznego dialogu skupiał się natomiast wokół szukania sposobów na wzmacnianie demokratycznych zasad i procesów w Europie. Przez pierwsze dwa dni opolska młodzież pracowała w międzynarodowych grupach z rówieśnikami z krajów Porozumienia Czterostronnego oraz z Węgier i Litwy. Konferencja podsumowująca zainicjowała dyskusję młodzieży z ekspertami z całej Europy. Gościem specjalnym wydarzenia był wieloletni Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. Podczas konferencji zaprezentowano badania naukowe, związane z obecnymi w Europie tendencjami do wzmacniania, ale także i osłabiania demokracji – nie tylko na szczeblu krajowym. Dostrzeżono rolę edukacji i uczestnictwa obywateli w życiu społecznym jako podstaw do dalszego rozwoju demokracji. Opolska młodzież spotkała się również z członkami młodzieżowego stowarzyszenia działającego w Neustadt an der Weinstrasse. Jak wspominają sami reprezentanci,  zdobycie nowych umiejętności z pewnością przysłuży się profesjonalizacji ich działań na rzecz wzmacniania instrumentów demokracji lokalnej, a także we współpracy międzynarodowej.

Nadzór organizacyjny nad uczestnictwem młodych Opolan w wydarzeniu objął dr Przemysław Łebzuch z Biura Województwa Opolskiego w Moguncji.