Zapytanie ofertowe

Dotyczy:  sprzątanie powierzchni biurowej oraz mycie okien biurowych od 1 lutego 2023 roku

Termin składania oferty: 31.12.2022 rok

 1. Biuro znajduje się w Mainz/Moguncji, Grosse Bleiche 60-62
 2. Powierzchnia biura to ok. 70 m2 (4 pomieszczenia biurowe, WC i mała kuchnia)
 3. Powierzchnia okien to ok. 40 m2 (okna są na całą ścianę, okna wystawowe, na parterze)
 4. Sprzątanie biura ma odbywać się 1 x w tygodniu
 5. Mycie okien ma odbywać się 1 x w kwartale
 6. Współpraca będzie odbywać się na podstawie zawartej przez obie strony umowy sporządzonej w języku polskim
 7. Nie zapewniamy żadnego sprzętu. Również środki czyszczące powinny być dostarczane przez firmę sprzątającą
 8. Forma płatności: płatnikiem będzie Województwo Opolskie
 • Wynagrodzenie za usługę sprzątania biura będzie płatne przez Zamawiającego po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem bankowym na konto podane przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 • Wynagrodzenie za świadczenia usługi mycia okien  w pomieszczeniach biurowych będzie płatne przez Zamawiającego kwartalnie, po wykonaniu usługi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem bankowym na konto podane przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 • Wynagrodzenie za usługę sprzątania w pomieszczeniach biurowych będzie płatne miesięcznie w jednakowej wysokości (ryczałt) przez cały czas trwania umowy.
 • Wynagrodzenie za usługę mycia okien w pomieszczeniach biurowych będzie płatne miesięcznie w jednakowej wysokości (ryczałt) przez cały czas trwania umowy.
 1. Celem oszacowania kosztów usługi Zleceniobiorca może umówić się na termin spotkania w pomieszczeniach biurowych
 2. Do wglądu Zleceniobiorcy: treść umowy, która będzie stanowiła podstawę nawiązania współpracy oraz załącznik do ustawy stanowiący szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia

Prosimy o złożenie niezobowiązującej oferty na poniższe zapytanie i przesłanie jej do dnia 31.12.2022 roku na adres mailowy: p.lebzuch@opolskie.de

Wszelkie pytania prosimy kierować do: Przemysław Łebzuch, p.lebzuch@opolskie.de ; tel.: +49 6131 3295 737