Szymon Ogłaza nowym Marszałkiem Województwa Opolskiego!

12 czerwca 2024 roku Radni Sejmiku Województwa Opolskiego wybrali Szymona Ogłazę na Marszałka Województwa Opolskiego.

Andrzej Buła został wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego i zrezygnował tym samym w dniu 10.06.2024 z funkcji Marszałka Województwa Opolskiego.

Równocześnie Sejmik Województwa Opolskiego powołał nowy Zarząd Województwa Opolskiego w składzie:

Zuzanna Donath-Kasiura – Wicemarszałkini Województwa Opolskiego
Zbigniew Kubalańca – Wicemarszałek Województwa Opolskiego\
Robert Węgrzyn – Członek Zarządu Województwa Opolskiego

Gratulujemy i życzymy Zarządowi Województwa Opolskiego owocnej pracy na rzecz naszego regionu.

Szymon Ogłaza - Marszałek Województwa Opolskiego

Absolwent politologii Uniwersytetu Opolskiego, o specjalności samorządowo - ustrojowej i europeistyki oraz studiów Master of Business Administration Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Zawodowo zajmował się m.in. projektami unijnymi, dotyczącymi promocji zatrudnienia i aktywizacji na rynku pracy, przez osiem lat kierował Biurem Wojewody Opolskiego, był pełnomocnikiem wojewody ds. polskiej prezydencji w Radzie UE i ds. Euro 2012, zastępcą przewodniczącego Rady Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Radny miasta Opola VI i VII kadencji, w tym czasie przewodniczący komisji edukacji i kultury rady miasta oraz komisji doraźnej ds. zmian w statucie miasta. Na początku VII kadencji był przewodniczącym Rady Miasta Opola.

W listopadzie 2015 roku objął funkcję członka zarządu województwa opolskiego – od tego czasu w zarządzie zajmował się m.in. infrastrukturą, gospodarką oraz polityką regionalną i przestrzenną. W czasie pełnienia przez niego tej funkcji nadzorował m.in. opracowanie strategii rozwoju województwa opolskiego do 2030 roku oraz wielomilionowe inwestycje na drogach wojewódzkich. Ostatnie lata pod względem tych inwestycji były rekordowe dla regionu. W poprzedniej kadencji przewodniczył także Opolskiej Wojewódzkiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

12 czerwca 2024 roku został wybrany w tajnym głosowaniu przez Sejmik Województwa Opolskiego  na Marszałka Województwa Opolskiego.