Smaki Europy

W ramach „Tygodnia Europejskiego“ Związek Partnerstwa Nadrenii-Palatynat/ Porozumienie Czterostronne we współpracy z Dyrekcją Nadzoru Nadrenii-Palatynatu w Koblencji oraz Szkoły Zawodowej Betzdorf-Kirchen zorganizował czterostronne spotkanie młodzieży reprezentującej szkoły zawodowe o kierunku WIĘCEJ

Partnerstwo nie zna granic

Tysiące inicjatyw, projektów, spotkań, serdecznych uścisków rąk, ale przede wszystkim przyjaźnie, więzi międzyludzkie, miłe wspominania i plany na przyszłość. Współpracują samorządy, organizacje pozarządowe, szkoły, uczelnie. Opolskie partnerstwa to „partnerstwa bez WIĘCEJ