Koncerty europejskie

W ramach Tygodnia Europejskiego 2019 Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji zorganizowało we współpracy z Kancelarią Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu, Konsulatem Generalnym RP w Kolonii oraz Towarzystwem Polsko-Niemieckim w Trewirze dwa koncerty WIĘCEJ