Dla urzędów

Komunikat

W związku z trudną sytuacją w Polsce, Europie i na całym świecie musimy przede wszystkim zadbać o podmioty gospodarcze działające na naszym terenie. Niewątpliwie alternatywą do organizowanych do tej pory bezpośrednich spotkań gospodarczych jest obecnie wsparcie przedsiębiorców w nawiązywaniu kontaktów za pomocą elektronicznych środków przekazu.  Prosimy uprzejmie o rozpowszechnianie wśród firm na terenie Państwa miast, gmin i powiatów informacji o INTERNETOWEJ GIEŁDZIE KOOPERACYJNEJ, z pomocą której pragniemy wspomóc przedsiębiorców w znalezieniu nowych rynków zbytu oraz nawiązaniu wszelkiego rodzaju współpracy z firmami niemieckimi, austriackimi oraz luksemburskimi. Zgłoszenie do giełdy kooperacyjnej i pośrednictwo jest bezpłatne.

 

Biuro Województwa Opolskiego chętnie nawiąże współpracę z urzędami miejskimi, gminnymi oraz powiatowymi.

Służymy pomocą w kontaktach zagranicznych każdej instytucji samorządowej.
Prosimy o kontakt z biurem wszystkie urzędy zainteresowane:

  • nawiązaniem współpracy partnerskiej z miastami, gminami i powiatami Niemiec oraz innymi krajami niemieckojęzycznymi,
  • pomocą w organizacji wyjazdów studyjnych, imprez kulturalnych oraz sportowych itp. z udziałem partnerów zagranicznych lub na terenie Niemiec
  • wsparciem finansowym w prezentacji potencjału turystycznego lub gospodarczego w Niemczech, Austrii, Luksemburgu lub w regionach Porozumienia Czterostronnego