Koncerty europejskie

W ramach Tygodnia Europejskiego 2019 Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji zorganizowało we współpracy z Kancelarią Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu, Konsulatem Generalnym RP w Kolonii oraz Towarzystwem Polsko-Niemieckim w Trewirze dwa koncerty WIĘCEJ

Smaki Europy

W ramach „Tygodnia Europejskiego“ Związek Partnerstwa Nadrenii-Palatynat/ Porozumienie Czterostronne we współpracy z Dyrekcją Nadzoru Nadrenii-Palatynatu w Koblencji oraz Szkoły Zawodowej Betzdorf-Kirchen zorganizował czterostronne spotkanie młodzieży reprezentującej szkoły zawodowe o kierunku WIĘCEJ

Partnerstwo nie zna granic

Tysiące inicjatyw, projektów, spotkań, serdecznych uścisków rąk, ale przede wszystkim przyjaźnie, więzi międzyludzkie, miłe wspominania i plany na przyszłość. Współpracują samorządy, organizacje pozarządowe, szkoły, uczelnie. Opolskie partnerstwa to „partnerstwa bez WIĘCEJ