Koncerty europejskie

W ramach Tygodnia Europejskiego 2022 Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji zorganizowało we współpracy z Kancelarią Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu, Powiatem Moguncja-Bingen, Gminą Związkową Bitburger Land oraz Związkiem Partnerstw Nadrenia-Palatynat/ Porozumienie Czterostronne WIĘCEJ