Dla firm

Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji wspiera firmy w kontaktach zagranicznych poprzez:

  • poszukiwanie partnerów gospodarczych    Więcej
  • Udzielanie odpowiedzi na napływające zapytania w sprawie wspierania handlu i współpracy
  • Pośredniczenie w organizacji konferencji , szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych, misji gospodarczych, giełd kooperacyjnych
  • Inicjowanie współpracy z innymi instytucjami wspierającymi współpracę gospodarczą w Niemczech oraz innych krajach niemieckojęzycznych

INTERNETOWA GIEŁDA KOOPERACYJNA