Dla firm

Targi, giełdy i misje gospodarcze

Przegląd aktualnych imprez informacyjno-promocyjnych, w których uczestniczy lub które koordynuje Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji. Zapraszamy do udziału firmy z woj. opolskiego zainteresowane promocją lub kooperacją z zagranicą.

  1. Zaproszenie dla firm z branży odnawialnych źródeł energii

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła zaprasza przedsiębiorstwa z województwa opolskiego do udziału w międzynarodowym spotkaniu gospodarczym „Green Ventures 2018” połączonym z giełdą kooperacyjną (możliwość bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami firm z kilkunastu krajów), które odbędzie się w dniach 06-08 czerwca 2018 roku w Poczdamie. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przejmie wszystkie formalności związane z udziałem Państwa firmy w „Green Ventures 2018” – zgłoszenie udziału, organizację przejazdu i rezerwację noclegów. Przedstawiciel urzędu będzie towarzyszyć Państwu podczas wszystkich dni pobytu w Niemczech.

Przedsiębiorcy opolscy ponoszą jedynie koszty noclegów oraz opłaty rejestracyjnej w wysokości 50 euro. Koszty usług tłumaczeniowych oraz posiłków pokrywa Izba Przemysłowo-Handlowa w Poczdamie. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego udostępni Państwu busa i pokryje koszty przejazdu do Poczdamu (tylko dla pierwszych 6 zgłoszonych firm).

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Green Ventures 2018!

Zaproszenie Green Ventures 2018
Formularz zgłoszeniowy