Dla firm

Komunikat

Na skutek epidemii koronawirusa w Europie zostały odwołane do końca grudnia 2020 roku wszystkie planowane imprezy gospodarcze, w których udział proponowaliśmy firmom z województwa opolskiego. Wychodząc naprzeciw okolicznościom  pragniemy szczególnie zwrócić Państwa uwagę na prowadzoną od lat przez Biuro w Moguncji INTERNETOWĄ GIEŁDĘ KOOPERACYJNĄ. Proszę zapoznać się z jej funkcjonowaniem i zgłosić ofertę swojej firmy. Kryzys w końcu minie i wtedy niezbędna będzie natychmiastowa gotowość do nawiązywania współpracy międzynarodowej, szukania nowych rynków zbytu, nowych możliwości eksportu lub importu.

Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji wspiera firmy w kontaktach zagranicznych poprzez:

  • poszukiwanie partnerów gospodarczych    Więcej
  • Udzielanie odpowiedzi na napływające zapytania w sprawie wspierania handlu i współpracy
  • Pośredniczenie w organizacji konferencji , szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych, misji gospodarczych, giełd kooperacyjnych
  • Inicjowanie współpracy z innymi instytucjami wspierającymi współpracę gospodarczą w Niemczech oraz innych krajach niemieckojęzycznych