Porozumienie Czterostronne

Porozumienie Czterostronne zawarte zostało 21 maja 2003 r. w Moguncji (Mainz), a jego inicjatorem był niemiecki Kraj Związkowy Nadrenia-Palatynat (Rheinland-Pfalz).

Porozumienie Czterostronne, które tworzą przedstawiciele

przewiduje współpracę regionalną w wielu obszarach m.in. oświacie, kulturze, środowisku naturalnym, gospodarce oraz nauce.