Praktyki / Staże

Wymiana stażystów w regionach partnerskich

Projekt wymiany stażystów, realizowany przez Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przeznaczony jest dla osób w wieku 18-30 lat, urodzonych bądź studiujących w województwie opolskim. Nabór kandydatek/kandydatów odbywa się cały rok. Celem projektu jest stworzenie możliwości odbycia stażu (od 1 do 3 miesięcy) w regionie Nadrenia Palatynat, Burgundia – Franche-Comte lub w Kraju Środkowoczeskim.

Szczegółowe informacje:
Regulamin uczestnictwa
Formularz zgłoszeniowy

We współpracy z partnerami Porozumienia Czterostronnego:
Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/4-er Netzwerk
Haus Burgund
Haus Rheinland-Pfalz in Dijon

 

Praktyka w Biurze Województwa Opolskiego w Moguncji

Jeśli chcą Państwo pogłębić swoją wiedzę w obszarze promocji i współpracy międzynarodowej, proponujemy Państwu praktykę na okres minimum jednego miesiąca w Moguncji, stolicy niemieckiego regionu Nadrenia-Palatynat, w Biurze Województwa Opolskiego.

Zadania:

 • Aktualizacja informacji na stronie internetowej i w mediach społecznościowych
 • Pomoc w organizacji wydarzeń i spotkań
 • Obsługa stoiska województwa opolskiego podczas imprez wystawienniczych
 • Poszukiwanie partnerów gospodarczych na Opolszczyźnie, w Nadrenii-Palatynacie oraz pozostałych niemieckich krajach związkowych jak i w innych państwach niemieckojęzycznych, celem inicjowania współpracy handlowej
 • Aktualizacja i rozbudowa bazy danych firm oraz internetowej giełdy kooperacyjnej
 • Poszukiwania w Internecie oraz prowadzenie korespondencji klasycznej jak i elektronicznej
 • Działania mające na celu promocję województwa opolskiego

Wymagania: 

 • dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i w piśmie
 • znajomość techniki pracy biurowej (MS OFFICE, WORD, EXCEL, SKYPE itd.)
 • bardzo duża kultura osobista, otwartość na świat oraz łatwość nawiązywania kontaktów
 • zdolność kreatywnego, otwartego myślenia
 • wiara w ideę integracji europejskiej, pojednanie narodów oraz pokojowe współistnienie państw
 • dokładność, niezawodność i uczciwość

Czas trwania praktyki: 1- 3 miesiące

Dofinansowanie:

Praca w ramach praktyki nie jest zazwyczaj wynagradzana finansowo.

Jeśli jednak mają Państwo 18-30 lat, mieszkają bądź uczą się w województwie opolskim to mogą, odbywając staż w Biurze Województwa Opolskiego, skorzystać z projektu  wymiany stażystów w regionach partnerskich (informacje powyżej) i otrzymywać stypendium.

Kontakt