Zjednoczeni muzyką

Z okazji jubileuszu 20-lecia powstania Porozumienia Czterostronnego 20 czerwca zorganizowano w Moguncji koncert z udziałem muzyków z czterech zaprzyjaźnionych regionów: Burgundii – Franche-Comte, Nadrenii-Palatynatu, kraju środkowoczeskiego oraz województwa opolskiego. „Aus 4 wird WIĘCEJ