Powitanie Nowego Roku w Kancelarii Nadrenii-Palatynatu

W dniu 10 stycznia 2018 roku odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane przez Premiera Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu Malu Dreyer. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli polityki, kultury, sportu oraz gospodarki Nadrenii-Palatynatu. Przemówienia noworocznego wysłuchali również przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz konsularnego kilku krajów.

W imieniu Zarządu Województwa Opolskiego oraz Regionu Partnerskiego Opolszczyzny życzenia noworoczne złożył Premier Dreyer reprezentant województwa opolskiego w Niemczech Przemysław Łebzuch. Pani Premier przekazała wszystkim mieszkańcom Województwa Opolskiego oraz władzom samorządowym życzenia wszelkiej pomyślności oraz podziękowała za owocną współpracę pomiędzy naszymi regionami.

Zdjęcia: © Staatskanzlei RLP/ Sell