Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Dnia 07.05.2018 w pomieszczeniach reprezentacyjnych Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii obchodzono Święto Konstytucji 3 Maja. W okolicznościowym przemówieniu Konsul Generalny Jan Sobczak podkreślił znaczenie Konstytucji dla historii Polski oraz Europy. Wspomniał również o szczególnej roli Ustawy Zasadniczej w odniesieniu do polskich wartości takich jak tradycja, kultura i język ojczysty.

Wśród gości uroczystości obecni byli m.in. Serap Gülen, sekretarz stanu ds. integracji w Nadrenii Północnej-Westfalii (NPW), Thorsten Klute (TK), pełnomocnik ds. Polonii rządu NPW, Ralf Heinen, burmistrz Kolonii, Michał Kurtyka, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii oraz Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska RP.  Licznie reprezentowany był korpus konsularny, polscy wojskowi, pełniący służbę w dowództwach NATO zlokalizowanych w NPW. Obecni byli także przedstawiciele duchowieństwa, organizacji i środowisk polonijnych, naukowych, społeczno-politycznych i kulturalnych, zamieszkali w czterech krajach związkowych, wchodzących w skład okręgu konsularnego, tzn. Nadrenii Północnej-Westfalii, Nadrenii Palatynatu, Hesji oraz Kraju Saary. Oprawę muzyczną zapewnił duet skrzypków Urszula Padała-Sperber i Michał Buczkow.

Zarząd Województwa Opolskiego w czasie obchodów reprezentował przedstawiciel Opolszczyzny w Niemczech -Przemysław Łebzuch z Biura Województwa Opolskiego w Moguncji.