Kryształowa rocznica Porozumienia Czterostronnego

To właśnie w Opolu świętujemy 15 rocznicę przyjaźni pomiędzy województwem opolskim, niemiecką Nadrenią – Palatynatem, krajem środkowoczeskim oraz francuskim regionem Burgundia Franche–Comte. Kilkanaście lat obfitowało w wiele wspaniałych inicjatyw, pomysłów, ale przede wszystkim w bezcenne relacje międzyludzkie.

Jak zauważa marszałek Andrzej Buła, piętnaście lat intensywnej współpracy bez wątpienia mogło się przyczynić do nawiązania wielu relacji międzyludzkich. – Przyjaźń, jaka połączyła nasze regiony, mogła zrodzić się również pomiędzy naszymi mieszkańcami. Zawieszenie kłódki na zielonym mostku to dobry symbol 15-lecia naszego partnerstwa. To wielki dorobek kontaktów, przede wszystkim między ludźmi – w oświacie, kulturze, sporcie. To wzajemne poznawanie siebie. Przystępując do partnerstwa, każdy z regionów miał swoją wartość, którą chciał pokazać innemu partnerowi – wyjaśnił marszałek.

Heike Raab, sekretarz stanu w Kancelarii Kraju Związkowego, bardzo się cieszy, że może reprezentować Nadrenię – Palatynat w Opolu. – Jestem szczęśliwa, że mogę już trzeci raz gościć na Opolszczyźnie. Przez te wszystkie lata powstało wiele przyjaźni, które trwają do dziś – mówiła. Wielkim przyjacielem województwa – jak wyjaśniła – był nieżyjący już Joachim Mertes, wieloletni przewodniczący Landtagu, honorowy obywatel województwa opolskiego.

–  Porozumienie Czterostronne to Europa w małej skali. Tu w odróżnieniu do Unii Europejskiej, gdzie jest 28 państw, łatwiej jest się komunikować i przeżywać ideę europejskości – mówi Heike Raab. Deniz Alkan, dyrektor Departamentu ds. Współpracy Zagranicznej i Spraw Europejskich Nadrenii – Palatynatu zauważa, że okres 15 lat daje pewną refleksję, ile dało się osiągnąć, ale pozwala na planowanie nowych inicjatyw. – Potrzebujemy zbliżenia w okresie, kiedy Europa stoi przed wieloma wyzwaniami. Pielęgnujemy najstarsze partnerstwo niemiecko – francuskie, dbamy o kontakty z Polską i Czechami. Tu szczególny nacisk kładziemy na wymianę młodzieży, studentów i projekty międzyszkolne – wymienia.

Także partnerom francuskim szczególnie bliska jest współpraca młodzieży – to m.in. Euroquizz, staże i wymiany partnerskie. Ważna jest również kultura. – Priorytetem jest edukacja społeczeństwa europejskiego, obywatelskiego. Projekty dla młodzieży i studentów to m.in. Europa Master, czyli studia na trzech współpracujących uczelniach w  Moguncji, Dijon i Opolu. Naszą dewizą jest otwartość i bogactwo, mimo różnic – mówi Liliane Lucchesi, radna regionu Burgundia Franche – Comte.

W Opolu byli także partnerzy z Czech, z kraju środkowoczeskiego, którzy na przestrzeni lat zrealizowali wiele projektów z partnerami porozumienia czterostronnego. – Mamy nadzieję, że będą one kontynuowane. Wymiana młodzieży, praktyki zawodowe, staże – tu właśnie szukamy nowego impulsu. Niestety, zainteresowanie młodych w ostatnim czasie zmalało, ale chcemy to zmienić – wyjaśnił Karel Horčička, członek zarządu tego regionu.

Przedstawiciele czterech regionów zawiesili na zielonym mostku w Opolu kłódkę, symbolizującą nierozerwalne więzi tego partnerstwa. Porozumienie czterostronne przewiduje współpracę regionalną na wielu polach m.in. oświacie, kulturze, środowisku naturalnym, gospodarce czy nauce.

KK / UMWO