Wizyta Wicepremiera Nadrenii –Palatynatu w Opolskiem

Wicepremier, Minister Gospodarki Komunikacji, Rolnictwa i Uprawy Winorośli  Nadrenii-Palatynatu dr Volker Wissing odwiedził po raz pierwszy województwo opolskie. Premierowi  towarzyszyli:  dr Joe Weingarten – dyrektor Wydziału Współpracy Zagranicznej Ministerstwa Gospodarki Komunikacji, Rolnictwa i Uprawy Winorośli Nadrenii-Palatynatu oraz Franz Seiß –  urzędnik Referatu Handlu Zagranicznego Ministerstwa Gospodarki Komunikacji, Rolnictwa i Uprawy Winorośli Nadrenii-Palatynatu.

Delegacja niemiecka spotkała się z Marszałkiem Andrzejem Bułą, Przewodniczącym Sejmiku Województwa Opolskiego Rafałem Bartkiem,  Wicemarszałkiem  Romanem Kolkiem oraz Członkiem Zarządu Szymonem Ogłazą. W spotkaniu udział wzięli również: Poseł na Sejm – Ryszard Galla oraz Przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu – Hubert Kołodziej.  Kulminacją spotkania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego było podpisanie Porozumienia Pomiędzy Krajem Związkowym Nadrenii-Palatynatu a Województwem Opolskim (Porozumienie)

W programie wizyty znalazł się także Park Naukowo-Technologiczny w Opolu gdzie gości przyjęli:  prof. dr hab. inż. Jarosław Mamala, prof. dr hab. inż. Anna Król oraz Michał Wojczyszyn. Minister Wissing odwiedził również firmę Adamietz gdzie spotkał się z prezesem firmy Rajmundem Adamietz oraz regionalną winnicę w Balcerzowicach - Winnicę Rodzinną, w której próbę win przygotował właściciel Marcin Ćwieląg.

Program wizyty delegacji przygotowało Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji.