Przewodniczący sejmiku z wizytą w Moguncji

W dniu 8 stycznia 2020 roku z wizytą w Moguncji, stolicy Nadrenii-Palatynatu przebywał przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Rafał Bartek. Głównym celem pobytu był udział na zaproszenie Premier Malu Dreyer w spotkaniu noworocznym zorganizowanym w Kancelarii Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu.

W uroczystości uczestniczyli członkowie Rządu Nadrenii-Palatynatu, deputowani do Landtagu, przedstawiciele wszystkich partii politycznych, korpusu dyplomatycznego oraz konsularnego z kilkunastu krajów w tym z Polski, delegaci najważniejszych organizacji oraz instytucji zagranicznych, w tym z krajów Porozumienia Czterostronnego, reprezentanci wojska, policji oraz innych służb działających na rzecz i w ochronie obywateli.

Po przemowie noworocznej pani premier nie mogło oczywiście zabraknąć czasu na życzenia.
W imieniu mieszkańców województwa opolskiego, radnych sejmiku oraz Zarządu Województwa Opolskiego na ręce premier Malu Dreyer najserdeczniejsze życzenia noworoczne dla wszystkich mieszkańców oraz władz naszego regionu partnerskiego złożył  przewodniczący sejmiku Rafał Bartek. Pani Premier przekazała wszystkim Opolanom oraz władzom samorządowym życzenia wszelkiej pomyślności oraz podziękowała za owocną współpracę pomiędzy naszymi regionami.

Powitanie Nowego Roku 2020 w Kancelarii Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu poprzedziły m.in. osobiste spotkanie przewodniczącego Bartka z: prezydentem Landtagu Nadrenii-Palatynatu Hendrik’iem Herring’iem,  sekretarz stanu, pełnomocnikiem Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu w Federacji oraz Europie Heike Raab jak i dyrektorem działu V „Europejska i Międzynarodowa Współpraca” w Kancelarii Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu dr Deniz’em  Alkan’em.

Wizyta w Moguncji była również okazją do omówienia planów współpracy naszego regionu z polską placówką konsularną w Kolonii podczas spotkania z Konsulem Generalnym RP Jakubem Wawrzyniakiem, który towarzyszył przewodniczącemu sejmiku we wszystkich oficjalnych spotkaniach oraz reprezentował nasz kraj podczas uroczystości noworocznej. Również w bieżącym roku konsul Wawrzyniak zobowiązał się wesprzeć organizacyjnie oraz finansowo projekty polonijne organizowane na terenie Nadrenii-Palatynatu przez Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji. Zatem i w tym roku, jak w kilku poprzednich zorganizowane zostaną koncerty oraz spotkania mające na celu polepszenia integracji i współpracy Polonii w naszym niemieckim regionie partnerskim.