Zuzanna Donath-Kasiura wicemarszałkiem województwa opolskiego

Radni podczas XXVII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego wybrali Zuzannę Donath-Kasiurę z Mniejszości Niemieckiej na wicemarszałka województwa. Zastąpiła na tym stanowisku Romana Kolka, który zrezygnował z funkcji i wrócił do zawodu lekarza.

Marszałek Andrzej Buła, rekomendując ją na wicemarszałka, podkreślał, że jest to osoba niezwykle zaangażowana i odpowiedzialna w tym, co robi, potrafiąca ze zrozumieniem wsłuchiwać się w potrzeby mieszkańców. – Jest osobą konsyliacyjną, lubi współpracować z ludźmi, w sejmiku dała się poznać jako osoba rzetelnie wykonująca swoje obowiązki – mówił marszałek. – Jest inicjatorką wielu projektów, w tym także społecznych, dotyczących opieki nad osobami zależnymi – dodawał.

Sama kandydatka na konferencji prasowej tuż przed sesją sejmiku mówiła, że jest człowiekiem dialogu i zwolenniczką zarządzania przez współpracę. – Wszystkie sfery, którymi – jeśli radni mnie wybiorą – mam się zająć, są bardzo ważne dla kondycji naszego regionu. Łączy je to, że od osób, pracujących w tych dziedzinach, wymagana jest nie tylko wiedza merytoryczna, ale także bardzo duża wrażliwość na sprawy człowieka, który jest w centrum ich zainteresowania – podkreślała.

Za przyjęciem kandydatury Zuzanny Donath-Kasiury głosowało 20 radnych, 4 osoby były przeciwne temu wyborowi, nikt się od głosu nie wstrzymał.

Zuzanna Donath-Kasiura skończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu w 1994, w 2016 roku skończyła studia podyplomowe na Politechnice Opolskiej na kierunku biznes międzynarodowy Unia Europejska – Chiny. Przez 9 lat pracowała jako nauczyciel języka niemieckiego i polskiego.

Od 1999 do 2016 była referentem ds. kultury w TSKN. Była inicjatorką m.in. Dni Kultury Niemieckiej na  Śląsku Opolskim, które przez 16 lat realizowała we współpracy z wojewódzkimi instytucjami kultury, instytucjami mniejszości niemieckiej i innymi organizacjami. Rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę opiekę nad ponad 60 grupami artystycznych działających pod patronatem TSKN. Od 2001 jest przewodniczącą Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych; w latach 2001-2019 Przewodnicząca Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów szkół gimnazjalnych. Od 2016 pełni funkcję zastępcy dyrektora TSKN. Przez szesnaście lat organizowała, a obecnie nadzoruje organizacje projektów o charakterze ponadregionalnym, regionalnym i lokalnym, w tym: Konkurs Recytatorski w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję”, Konkurs Piosenki Niemieckiej Superstar, konkursy literackie i artystyczne.

W 2018 roku została wybrana do Sejmiku Województwa Opolskiego, gdzie w latach 2018-2020 była przewodniczącą Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi, a od 2020 roku przewodniczącą Komisji Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości.  W 2018 roku otrzymała Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii Pro Publico Bono, a w sierpniu 2020 roku dyplom uznania Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie za szczególne zasługi na rzecz współpracy polsko- niemieckiej.

VR