„Rower” dla Tomka

„Rower“ dla Tomka to wspaniała akcja, której autorami jest grupa przyjaciół z miejscowości Nieder-Olm (Niemcy, Nadrenia-Palatynat, miasto partnerskie Głuchołaz), których łączy pasja jazdy na rowerze.

Na wspólnych wypadach rowerowych postanowili, że chcą pomóc swojemu przyjacielowi z Przysieczy koło Opola, Panu Tomkowi Sosulskiemu w spełnieniu marzenia. Aby do tego doszło rozpoczęli zbiórkę pieniędzy na zakup przystawki rowerowej do wózka inwalidzkiego, na którym Pan Tomek porusza się codzienne i z pełnym zapałem uprawia również sport. Taka przystawka zezwala w kilka sekund na zmianę wózka inwalidzkiego w ręcznie napędzany rower.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu przyjaciół i znajomych Tomka z jego rodzinnej miejscowości jak również z innych okolic Polski oraz z miejscowości wyjazdu Nieder-Olm jak i z innych regionów Niemiec, udało się zebrać potrzebne środki na zakup przystawki rowerowej.

Cel został osiągnięty!

W dniu 25.06.21  kolarze w składzie (na zdjęciu od lewej) Wiesław Adamczyk, Dariusz Hudalla, Mariusz Scholtyssek, Adam Stankowski, Markus Schaffarczyk ruszyli w podróż rowerową z Nieder-Olm do Opola gdzie mieszka Pan Tomek. Pokonali prawie 1000 km, aby osobiście w dniu 02.07.2021 roku wręczyć swemu przyjacielowi czek.

Trasa przejazdu przebiegała przez Nieder-Olm – Moguncję – Frankfurt – Hanau – Fuldę – Eisenach – Erfurt – Lipsk – Bolesławiec – Legnicę – Brzeg – Opole - Przysiecz

Miejmy nadzieję, że już wkrótce Tomek Sosulski przyłączy się do projektu zainicjowanego przez Marszałka Województwa Andrzeja Bułę „Opolskie na rowery” i wraz ze swymi przyjaciółmi z naszego regionu partnerskiego Nadrenii-Palatynatu będzie współtworzył spójną sieć tras rowerowych województwa opolskiego oraz promował i popularyzował turystykę rowerową.