Wernisaż wystawy o profesorze Bartoszewskim

12 sierpnia 2021 odbyło się w Moguncji uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej „Władysław Bartoszewski (1922-2015) Pod prąd – Pamięć – Pojednanie – Dialog kultur” z udziałem Heike Raab – Sekretarz Stanu Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu, Jakuba Wawrzyniaka – Konsula Generalnego RP, dr Marcina Barcza – kuratora wystawy oraz zaproszonych gości.

Prezentowana wystawa poświęcona jest działalności profesora Władysława Bartoszewskiego. Po raz pierwszy została ona udostępniona publicznie we wrześniu 2015 r. w siedzibie polskiego rządu, gdzie Władysław Bartoszewski pracował zawodowo do końca swego 93-letniego życia. Autorzy wystawy przedstawili biografię zmarłego 24 kwietniu 2015 r. dyplomaty i historyka, byłego ministra spraw zagranicznych, nie w tradycyjnej formie chronologicznego życiorysu, lecz przede wszystkim zwracając uwagę na obszary działalności najistotniejsze dla samego Władysława Bartoszewskiego i dające zarazem najlepszy wgląd w jego bogatą osobowość. Wystawa stanowi jednocześnie opowieść o najnowszej historii Polski i Europy Środkowej, ponieważ Władysław Bartoszewski przez dziesięciolecia brał czynny udział w najważniejszych wydarzeniach minionych lat.

Szczególną okazją dla prezentacji wystawy w Moguncji są dwie ważne rocznice: XXX rocznica polsko-niemieckiego  „Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy” oraz XX rocznica podpisania umowy partnerskiej pomiędzy województwem opolskim a Nadrenią-Palatynatem.

Wystawa w Nadrenii-Palatynacie została zorganizowana przez Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji we współpracy z Inicjatywą imienia Władysława Bartoszewskiego przy Towarzystwie Niemiecko-Polskim w Berlinie, Związkiem Partnerstwa Nadrenia-Palatynat / Porozumienie Czterostronne ze wsparciem finansowym Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów, Kancelarii oraz Landtagu Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu jak i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Wystawę można obejrzeć do 19 sierpnia 2021 r., w godzinach 9.00-18.00 w Abgeordentenhaus Rheinland-Pfalz, Kaiser-Friedrich-Strasse 3, 55116 Mainz. Wstęp wolny.