Summer Business Party w Luksemburgu

W dniu 23 września 2021 roku  odbyło się w Rezydencji Ambasadora RP w Wielkim Księstwie Luksemburga  spotkanie biznesowe pod nazwą The Summer Business Party zorganizowane przez Luksembursko-Polską Izbę Handlową. W tym roku podczas imprezy swój potencjał gospodarczy zaprezentowało województwo opolskie.

The Summer Business Party jest wydarzeniem z udziałem  członków izby z Luksemburga oraz Polski. Spotkanie jest okazją do uznania i uczczenia wzajemnych wysiłków dyplomacji i biznesu, odpowiedzialnych za niwelowanie różnic kulturowych, nawiązywanie współpracy gospodarczej, pielęgnowanie kontaktów między obywatelami obojga krajów oraz wspieranie międzynarodowego handlu.

The Summer Business Party otwarli uroczyście Piotr Wojtczak – Ambasador RP w Wielkim Księstwie Luksemburga oraz Artur Sosna – Prezydent Luksembursko-Polskiej Izby Handlowej.

W 2019 roku rozpoczęto tradycję prezentowania rok po roku wszystkich 16 polskich regionów, ich siły ekonomicznej i potencjału biznesowego. W tym roku w Luksemburgu zaprezentowało się województwo opolskie. Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Tomasz Hansel przedstawił prezentację  naszego regionu, w której wskazał wszystkie możliwości współpracy gospodarczej, a przede wszystkim możliwości inwestycyjne na Śląsku Opolskim dla potencjalnych inwestorów z Luksemburga. Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji przygotowało również stoisko informacyjne z materiałami dotyczącymi wszystkich branż naszego województwa.

Tegoroczne wydarzenie było sponsorowane przez Q Securities, członka Luksembursko-Polskiej Izby Handlowej, który wkrótce będzie obchodził rocznicę powstania biura w Luksemburgu.