Seminarium eTwinning

W dniach 11 maja 2022 – 14 maja 2022 r. nauczyciele z regionów Porozumienia Czterostronnego, w tym z województwa opolskiego uczestniczyli w międzynarodowym seminarium „eTwinning connects regions" w Bad Kreuznach w Niemczech. Spotkanie było podsumowaniem rozpoczętej we wrześniu 2021 roku współpracy pomiędzy nauczycielami z czterech partnerskich regionów. W trakcie czterodniowego seminarium nauczyciele z Niemiec, Francji, Czech oraz Polski mieli okazję dzielić się swoimi doświadczeniami z realizowanych dotychczas projektów oraz uczestniczyć w warsztatach podnoszących kompetencje cyfrowe oraz umożliwiających zwiększenie udziału technologii informacyjno - komunikacyjnych w procesie nauki języka angielskiego. Dzięki spotkaniom „face to face” uczestnicy seminarium udoskonalili swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim, zarządzania oraz mieli możliwość porównania swoich metod nauczania z stosowanymi w krajach partnerskich.

W trakcie seminarium nauczyciele mieli okazję również na spotkanie z dr Przemysławem Łebzuchem z Biura Województwa Opolskiego w Moguncji, który podczas prezentacji przedstawił główne zadania biura oraz liczne projekty, które realizowane są we współpracy z opolskimi placówkami oświatowymi.