Święto demokracji w Nadrenii-Palatynacie

Przygotowaną prezentacją województwa opolskiego zachwyciło się także wielu znamienitych gości, którzy zaszczycili opolskie stoisko swoją obecnością: m.in. Premier Kraju Związkowego Malu Dreyer, Prezydent Landtagu Hendrik  Hering czy też Minister Spraw Wewnętrznych Michael Ebling oraz liczni przedstawiciele rządu jak i parlamentu Nadrenii-Palatynatu.

Udział w festynie został sfinansowany ze środków Landtagu Nadrenii-Palatynatu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.