Fête de la Musique

Zainaugurowany w Paryżu w 1982 roku festiwal Fête de la Musique  (tł.: Święto muzyki) organizowany jest w międzyczasie na całym świecie w dniu 21 czerwca. Organizacją francuskiego festiwalu muzycznego w Moguncji tradycyjnie zajmuje się Dom Burgundii oraz Instytut Francuski z Moguncji. W 2023 roku, z okazji 20-lecia powstania Porozumienia Czterostronnego, zaproszono do udziału w tym wspaniałym wydarzeniu muzycznym także partnerów regionalnych z Polski, Czech i Niemiec.

Województwo opolskie reprezentowali uczniowie z klasy trąbki Klaudiusza Lisonia Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu. Z kraju środkowoczeskiego wystąpił na scenach mogunckich „Fire Brass Band” pod kierownictwem Ludek’a Hrabec’a. Przedstawicielami Nadrenii-Palatynatu byli studenci Konserwatorium im. Peter’a Kornelius’a z Moguncji tworzący kameralny zespół muzyczny „Gruppe der 12” z nauczycielem i dyrygentem Anton’em Koch’em. Kwartet smyczkowy „JANE” przybył z kolei z miasta Besançon leżącego w regionie Burgundia-Franche-Comte.

W dniu święta muzyki zorganizowano z udziałem artystów Porozumienia Czterostronnego w sumie cztery koncerty. Pierwszy pod nazwą „Radość z muzyki o poranku” odbył się w dziedzińcu Muzeum Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu w Moguncji. W południe zespoły wykonały koncert „Trochę muzyki szkolnej” dla uczniów Gimnazjum przy Pałacu Książęcym w Moguncji. Trzeci koncert pod nazwą „Trąbki przy Schillerze” odbył się na jednym z głównych placów Moguncji, na Placu im. Friedrich’a Schiller’a przy pomniku tego znanego poety, filozofa oraz m.in. autora „Ody do radości”.

Uwieńczeniem festiwalu  ‘Fête de la Musique 2023” był wieczorny koncert wszystkich zespołów muzycznych pt. „Afterwork w Domu Burgundii”, podczas którego muzycy czterech zespołów Porozumienia Czterostronnego zaprezentowali się wspólnie jako orkiestra pod batuta Anton’a Koch’a.

Podczas wszystkich koncertów muzycy zostali niezwykle mile przyjęci przez publiczność, która zawsze gromkimi brawami dziękowała za piękną muzykę. Występy były tak ogromnym sukcesem, że prawdopodobnie francuskie Święto Muzyki w Moguncji już zawsze, nie tylko w roku jubileuszowym, odbywać się będzie z udziałem wszystkich czterech regionów partnerskich Porozumienia Czterostronnego.

Udział opolskich muzyków w festiwalu był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Domu Burgundii w Moguncji oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego. Organizacją pobytu sekstetu trąbkowego w Moguncji zajęło się Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji. Serdeczne podziękowania za doskonałą współpracę oraz przygotowanie uczniów składamy Dyrekcji Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu oraz nauczycielowi tejże szkoły Panu Klaudiuszowi Lisoniowi.