Narysuj mi swoją planetę

W dniu 7 lutego 2024 roku Dom Burgundii oraz Biuro Województwa Opolskiego zorganizowały wspólne czytanie w języku polskim jednego z najważniejszych i najpopularniejszych utworów literackich XX wieku, którym bez wątpienia jest „Mały Książe” autorstwa  Antoine de Saint-Exupéry.

W ramach zorganizowanej przez Dom Burgundii wystawy pt.: Narysuj mi swoją planetę”, z okazji 80 rocznicy śmierci autora najczęściej po Biblii sprzedawanego działa  literackiego na świecie, odbyło się spotkanie ze studentami Mainzer Polonicum działającego w ramach Instytutu Slawistyki przy Uniwersytecie im. Gutenberga w Moguncji.

Wspólne czytanie i interpretacja cytatów utworu było niezwykle miłym przeżyciem dla gości, ale również organizatorów wydarzenia. Spotkanie było także okazją do zapoznania studentów z działalnością opolskiego oraz burgundzkiego przedstawicielstwa w Moguncji oraz przedstawienia projektów realizowanych w ramach współpracy partnerskiej obu regionów.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pani dr Ewy Makarczyk-Schuster – dyrektora organizacyjnego Mainzer Polonicum za ogromną pomoc w organizacji oraz udział wraz ze studentami w wydarzeniu.