Międzynarodowa wymiana szkolna – tydzień odkryć i przyjaźni

W dniach 22-26 kwietnia 2024 roku  tygodniu miała miejsce wyjątkowa wymiana szkolna, która połączyła uczniów ze Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae z Raszowej oraz Gimnazjum Theresianum Biskupstwa w Moguncji. W ramach tej inicjatywy, 40 uczniów – po 20 z każdej szkoły – miało okazję do wspólnego uczenia się, odkrywania nowych miejsc i kultur oraz budowania międzynarodowych przyjaźni. Opiekunem grupy z Polski był nauczyciel Daniel Macioł, który z entuzjazmem wspierał uczniów w tej wspaniałej przygodzie.

Współpraca, dzięki której uczniowie z województwa opolskiego oraz Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu mogli doświadczyć codziennego życia szkolnego w nowym środowisku, uczestnicząc w lekcjach i integracyjnych aktywnościach, została zapoczątkowana jesienią zeszłego roku kiedy to Magdalena Umsonst-Sumińska z Rady Rodziców Gimnazjum Theresianum zwróciła się do Biura Województwa Opolskiego w Moguncji z prośbą znalezienia szkoły partnerskiej w naszym regionie. Zainteresowanie nawiązaniem współpracy natychmiast zgłosiło Towarzystwo Pro Liberis Silesiae. Po pomocy obu szkołom w nawiązaniu kontaktu wszystko potoczyło się niezwykle szybko i owocnie czego potwierdzeniem jest pierwsze spotkanie uczniów w Moguncji i drugie, planowane na jesień br. w Opolskiem.

Program pobytu w Nadrenii-Palatynacie obejmował różnorodne działania edukacyjne i rekreacyjne. Uczniowie zwiedzili Moguncję, w tym m.in. słynne Muzeum Gutenberga. Była to wyjątkowa lekcja historii druku i szansa na zobaczenie jednej z pierwszych „drukarek” na świecie. Wizyta w parku wspinaczkowym na Nerobergu dostarczyła emocji i wyzwań, a wyjazd do Muzeum Żydowskiego we Frankfurcie stanowił ważną lekcję tolerancji.

Zakończenie wymiany uświetniła pożegnalna impreza, która była okazją do podsumowania wspólnie spędzonego czasu i wymiany wrażeń. Chociaż uczniowie musieli się pożegnać, doświadczenia i przyjaźnie nabyte w trakcie tego tygodnia z pewnością zostaną z nimi na długo.

Wymiana ta pokazała, jak cenne są międzynarodowe projekty edukacyjne, które nie tylko wzbogacają wiedzę, ale także otwierają serca i umysły młodych ludzi na inne kultury i społeczności. To doświadczenie bez wątpienia przyczyni się do rozwoju uczniów jako obywateli Unii Europejskiej, gotowych do budowania mostów zrozumienia i współpracy między narodami.