Spotkanie jubileuszowe w Gau Algesheim

W poniedziałek, 6 maja 2024 roku w zamku Ardeck w Gau-Algesheim (Nadrenia-Palatynat, Niemcy) odbyło się  zorganizowane przez Europe Direct Ingelheim spotkanie z okazji dwudziestolecia wejścia Polski do Unii Europejskiej. Prezentacja oraz panel dyskusyjny poświęcone były dotychczasowym osiągnięciom Polski jako członka UE oraz perspektywom na przyszłość.

Wieczór rozpoczął się od muzycznego intro w wykonaniu Sebastiana Nawrockiego, pianisty,  absolwenta Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu, obecnie studenta Królewskiego Duńskiego Konserwatorium Muzycznego. Burmistrz miasta Gau Algesheim, Michael König, przywitał zebranych ciepłymi słowami, podkreślając ogromne znaczenie Polski w strukturach europejskich oraz zwracając uwagę na doskonałą współpracę miedzy Polską a Niemcami.

Prezentacja przedstawiona przez  Klaudię Hanisch pt. “20 lat członkostwa Polski w UE – podsumowanie i perspektywy” rzuciła światło na drogę, jaką Polska przeszła od momentu dołączenia do UE, zwracając uwagę na sukcesy i wyzwania, które pojawiły się w tym czasie.

Panel dyskusyjny “Nowy impuls dla Europy po zmianie rządu” stał się forum wymiany poglądów na temat wpływu ostatnich zmian politycznych w Polsce na jej pozycję w Unii. Sesja pytań i odpowiedzi pozwoliła publiczności na bezpośredni dialog z uczestnikami panelu: Thomasem Barthnkj, deputowanym do Landtagu oraz burmistrz miasta Stadecken-Elsheim, Klaudią Hanisch z Niemieckiego Instytutu Polskiego w Darmstadt oraz dr Przemysławem Łebzuchem, pracownikiem  Biura Województwa Opolskiego w Moguncji. Wydarzenie moderował dr Otto Schmuck, przewodniczący Europa-Union Moguncja-Bingen.

Wydarzenie to nie tylko uczciło 20 lat członkostwa Polski w UE, ale również stało się przestrzenią do dyskusji o przyszłości i nowych możliwościach, jakie niesie ze sobą europejska integracja oraz współpraca międzynarodowa pomiędzy krajami Unii Europejskiej.