O stronie i ochrona danych

Za strony dostępne pod adresami
www.opolskie.de
www.polenpartner.de
www.oppeln-wirtschaft.de
odpowiada:

Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji
Große Bleiche 60-62, 55116 Mainz
E-Mail: p.lebzuch@opolskie.de
Tel.: (06131) 329 5737

Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji podlega
Urzędowi Marszałkowskiemu Woj. Opolskiego
UMWO, Piastowska 14, 45-082 Opole, Polska
Tel.: (+48) 077 54 16 510, 0 77 54 16 511, Fax: (+48) 077 54 16 512
E-mail: umwo@umwo.opole.pl
Internet: www.umwo.opole.pl

Klauzula wyłączenia od odpowiedzialności
Organ odpowiedzialny za niniejszą stronę internetową nie ponosi odpowiedzialności za treści stron nie będące integralną częścią serwisu>. Za treści stron, na które użytkownicy trafiają poprzez zamieszczone linki, odpowiedzialni są właściciele tych stron.

Klauzula o przetwarzaniu danych
Wysyłając nam ankiety, zapytania lub oferty współpracy użytkownik wyraża zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zgodę na umieszczenie przesłanych informacji w naszej bazie danych, przekazywanie ich firmom zainteresowanym współpracą i ewentualne umieszczenie ich na stronie serwisu.

Pliki cookie
Nasza strona używa tzw. plików cookie. Umożliwiają one zbieranie podstawowych informacji o użytkownikach tej strony. Dowiedz się tutaj, jak zmienić stawienia uprawnień plików cookie.

Google Analytics
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy treści internetowych oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tak zwane „ciasteczka“, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej. Generowane przez ciasteczka informacje o korzystaniu z danej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowanej funkcji zapewnienia anonimowości adresu IP na danej stronie internetowej, adres IP przed przesłaniem na serwer w USA jest skracany (dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych krajów, które ratyfikowały Układ o Europejskim Obszarze Gospodarczym). Tylko w wyjątkowych sytuacjach na serwer Google w USA jest przesyłany pełny adres IP, który dopiero po przesłaniu zostaje skrócony. Na zlecenie administratora danej strony internetowej Google używa tych informacji w celu analizy sposobu korzystania ze strony, generowania raportów o aktywności użytkownika na danej stronie internetowej oraz świadczenia na rzecz administratora innego rodzaju usług związanych z korzystaniem z danej strony internetowej i internetu przez użytkownika. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany z innymi danymi posiadanymi przez Google.

Użytkownik może odmówić zapisywania ciasteczek poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na fakt, że w takim przypadku użytkownik pozbawia się możliwości pełnego korzystania ze wszystkich funkcji oferowanych przez stronę.

Użytkownik ma też możliwość odmowy rejestrowania wygenerowanych przez ciasteczko danych osobowych, odnoszących się do sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl). Szczegółowe informacje na ten temat opublikowane są na stronie www.google.pl.

Tak zwane kody śledzenia (Tracking Codes) Google na danej stronie internetowej korzystają z funkcji „_anonymizeIp()” w celu zapewnienia anonimowego rejestrowania adresów IP.