Zacieśnianie współpracy między polskimi oraz niemieckimi regionami

W dniu 11 kwietnia 2018 roku odbyły się w Berlinie 42. Obrady Komitetu Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej z udziałem m.in.  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Tegorocznymi gospodarzami odbywających się obrad był Land Berlin. Przedstawicieli kilkunastu polskich województw oraz niemieckich krajów związkowych przywitali Thomas Pröpstl – Szef Protokołu Dyplomatycznego Landu Berlina, dr Stephan Holthoff-Pförtner – Współprzewodniczący Komitetu oraz Minister Spraw Europejskich Kraju Związkowego Nadrenia Północna – Westfalia oraz Elżbieta Anna Polak – Współprzewodnicząca Komitetu oraz Marszałek Województwa Lubuskiego.

Podczas całodziennego spotkania uczestnicy mieli okazję wysłuchać kilku referatów oraz pracować w grupach roboczych skupiając się na dwóch tematach: „Transfer wiedzy i innowacji w nawiązaniu do polsko-niemieckiej wymiany gospodarczej” oraz „ Osobiste relacje, partnerstwa i rodziny w kontekście polsko-niemieckim”

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego był reprezentowany przez pracownika Biura Województwa Opolskiego w Moguncji.