Radosny czas adwentu

Zgodnie z wieloletnią tradycją Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji przygotowało w czasie adwentu szczególny prezent dla Polonii i wszystkich przyjaciół województwa opolskiego w Nadrenii-Palatynacie  – koncerty adwentowe.

W imieniu Marszałka Województwa Opolskiego, Premier Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu oraz Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii powitano kilkuset gości na dwóch wspaniałych, nastrojowych koncertach adwentowych, przygotowanych przez uczniów i pedagogów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu.

Przepiękne polskie i zagraniczne kolędy, przy akompaniamencie fortepianowym Joanny Wąsiak zaśpiewali Rafał Żurakowski – tenor oraz jego uczniowie:  Julita Ziółko – sopran, Barbara Mościcka – sopran, Anna Wolnik – mezzosopran oraz Julian Iwański – bas.

Oba koncerty, 8 grudnia w Trewirze i 9 grudnia w Moguncji, zgromadziły publiczność, która wypełniła po brzegi kościół Welschnonnenkirche w Trewirze oraz kościół Św. Emmerana w Moguncji. Niekończące się owacje publiczności  to szczególne podziękowania dla młodych, opolskich talentów, którzy swymi wspaniałymi głosami wzruszyli i zachwycili wszystkich gości koncertu. Artyści, których publiczność nagrodziła gromkimi brawami, nie pozostali dłużni swym słuchaczom i wielokrotnie bisowali.

Adwentowe koncerty zostały zorganizowane we współpracy z Towarzystwem Polsko-Niemieckim w Trewirze oraz Polską Misją Katolicką w Moguncji. Projekt został sfinansowany przez Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Kolonii w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarię Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Szczególne podziękowania należą się dyrekcji oraz pedagogom PSM im. Fryderyka Chopina w Opolu za bezinteresowne wsparcie promocji naszego regionu poza granicami kraju oraz ogromny wkład w szerzenie kultury polskiej wśród Polonii w Niemczech.