Koncerty europejskie

W ramach Tygodnia Europejskiego 2019 Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji zorganizowało we współpracy z Kancelarią Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu, Konsulatem Generalnym RP w Kolonii oraz Towarzystwem Polsko-Niemieckim w Trewirze dwa koncerty z udziałem opolskich muzyków.

Koncerty muzyki klasycznej w wykonaniu pedagogów oraz uczennic Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu – Małgorzata Powrósło (fortepian), Wojciech Kopczak (fortepian), Marta Rasztar (wiolonczela), Miriam Powrósło (skrzypce) oraz Agata Powrósło (flet) były wspaniałą muzyczną podróżą przez Europę, obejmującą utwory od klasycyzmu po współczesność. W programach koncertów znalazły się utwory takich kompozytorów jak Joseph Haydn, Kazimierz Wiłkomirski, Gaspar Cassado, Benjamin Godard, Ernesto Köhler, Łukasz Woś, Emanuel Kania, Henryk Wieniawski oraz Piotr Czajkowski. Na koniec obydwu muzycznych wydarzeń nie mogło zabraknąć hymnu Europy: Ody do radości z IX symfonii Ludwiga van Beethovena.

Podczas koncertu w Trewirze gości pozdrowili: Anita Mikołajczak –  wicekonsul ds. ekonomicznych, dyplomacji publicznej i kulturalnej Konsulatu Generalnego RP w Kolonii oraz Viktor Wyrobisch – przewodniczący  Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Trewirze. W Moguncji przemówienia wygłosili: Jakub Wawrzyniak – konsul generalny RP oraz dr Deniz Alkan – dyrektor Departamentu ds. Europejskiej i Międzynarodowej Współpracy. Województwo opolskie na obydwu koncertach reprezentowali: przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu sejmiku Hubert Kołodziej oraz Agnieszka Okupniak, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu UMWO.

Koncerty zostały sfinansowane przez Kancelarię Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu, Konsulat Generalny RP w Kolonii oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Szczególne podziękowania należą się również dyrekcji PSM im. Fryderyka Chopina w Opolu za bezinteresowne wsparcie promocji naszego regionu i kultury polskiej za granicami naszego kraju.