Wymiana tworzy szkołę

14 maja 2019 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego odbyła się konferencja pod nazwą „Wymiana tworzy szkołę”.

Przy polskim stoliku informacyjnym przygotowanym przez Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji uczestniczący w konferencji nauczyciele z Nadrenii-Palatynatu mieli okazję dowiedzieć się o wszystkich formach wsparcia dla szkół przy planowaniu i organizacji wymiany młodzieży szkolnej pomiędzy województwem opolskim a Nadrenią-Palatynatem.