Europejskie Forum Młodzieży w Villé

W dniach od 11 do 13 października spotkali się w Alzacji, w ramach Europejskiego Forum Młodzieży, młodzi sportowcy z trzech regionów partnerskich: Nadrenii-Palatynatu, Burgund-Franche-Comté oraz województwa opolskiego. Celem spotkania było połączenie zaangażowanych,  działających społecznie młodych ludzi oraz promocja i wspieranie międzynarodowych spotkań sportowych.

Międzynarodowy Zespół Młodzieży Związku Sportowego Nadrenii-Palatynatu został założony w końcu 2018 roku, aby zintegrować zainteresowanych sportem oraz Europą młodych wolontariuszy. Dążeniem zespołu jest przekazywanie wartości sportowych w ramach Unii Europejskiej, a jego członkowie spotykają się regularnie, aby planować małe i duże projekty.

Jednym z pierwszych zaplanowanych i zrealizowanych przez Międzynarodowy Zespół Młodzieży w zeszłym tygodniu projektów było spotkanie przedstawicieli z trzech krajów w Alzacji.   Młodzi Niemcy, Francuzi i Polacy wspólnie omówili najważniejsze tematy związane z założeniem podobnych zespołów w krajach partnerskich oraz nawiązanie ścisłej współpracy. W miniony weekend uczestnicy spotkania w Villé mieli również okazję spotkać się z kilkoma ekspertami w zakresie zakładania i funkcjonowania młodzieżowych organizacji sportowych. W grupach dyskutowano m.in. o wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji zespołów młodzieżowych, celach, projektach i finansowaniu takich zespołów oraz kontaktach z innymi instytucjami.   Poprzez animacje językowe, międzykulturową naukę oraz wspólny program sportowy uczestnicy mieli również okazję rozwinąć swe kompetencje oraz poczuć tzw. „ducha zespołu”.

Partnerami kooperacyjnymi projektu byli: Europejski Związek Sportowy Burgundia – Franche-Comté, Związek Partnerstwa Nadrenia-Palatynat/ Porozumienie Czterostronne, Kancelaria Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu,  Francusko – Niemiecka Współpraca Młodzieży, Dyrekcja Nadzoru i Usług Nadrenii-Palatynatu oraz Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji.

Tekst oraz zdjęcia: Międzynarodowy Zespół Młodzieży Związku Sportowego Nadrenii-Palatynatu