Zmiana w kierownictwie Związku Partnerstwa Nadrenia-Palatynat / Porozumienie 4-stronne

1 stycznia 2021 roku nastąpiła zmiana w kadrze kierowniczej związku partnerstwa.

Pani Janina Rassadin będzie teraz pełniła swoje funkcje wyłącznie w administracji parlamentu krajowego i nie pracuje już dla Związku Partnerstwa Nadrenia-Palatynat / Porozumienie 4-stronne.

Pan Jonathan Spindler będzie w pełni odpowiedzialny za zarządzanie Związkiem.

Gratulujemy Panu Janathanowi Spindlerowi i cieszymy się na dalszą i jeszcze bardziej ścisłą współpracę.