Workshop "Zmiana dla Europy. Młodzi ludzie kształtują Europę"

W dniu 26 listopada 2020 roku odbył się workshop "Zmiana dla Europy. Młodzi ludzie kształtują Europę" z udziałem młodzieży z trzech regionów partnerskich: województwa opolskiego, Burgundii-Franche-Comté oraz Nadrenii-Palatynatu.

Województwo opolskie reprezentowali przedstawiciele Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego w składzie: Konrad Müller, Sandra Famuła, Julia Marcinowska, Tamara Bak oraz Maksymilian Polis

Młodzież z trzech krajów Unii Europejskiej brała udział w warsztatach w podziale na grupy i wypracowała propozycje rozwiązań́ dot. współczesnych problemów Unii Europejskiej. Swe pomysły, rozwiązania oraz nowe koncepcje uczestnicy mogli skonsultować z zaproszonymi ekspertami i posłami do Parlamentu Europejskiego  m.in. Włodzimierzem Cimoszewiczem - byłym premierem RP oraz Katariną Barley - byłą minister sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec, Jednym z gości spotkania był również Kurt Beck, były premier Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu.

Workshop został zorganizowany dzięki staraniom Biura Województwa Opolskiego w Moguncji oraz Związku Partnerstwa Nadrenia-Palatynat/ Porozumienie 4-stronne. Przygotowaniem programu spotkania oraz kwestie finansowe przejęła na siebie Fundacja Friedrich Eberta w Moguncji.