Zapytanie ofertowe

Dotyczy:  sprzątanie powierzchni biurowej oraz mycie okien biurowych od 1 stycznia 2022 roku

Termin składania oferty: 10.12.2021 rok

 

 1. Biuro znajduje się w Mainz/Moguncji, Grosse Bleiche 60-62.
 2. Powierzchnia biura to ok. 70 m2 (4 pomieszczenia biurowe, WC i mała

kuchnia).

 1. Powierzchnia okien to ok. 40 m2 (okna są na całą ścianę, okna wystawowe, na

parterze).

 1. Sprzątanie biura ma odbywać się 1 x w tygodniu.
 2. Mycie okien ma odbywać się 1 x w kwartale.
 3. Współpraca będzie odbywać się na podstawie zawartej przez obie strony

umowy sporządzonej w języku polskim.

 1. Nie zapewniamy żadnego sprzętu. Również środki czyszczące powinny być

dostarczane przez firmę sprzątającą.

 1. Forma płatności: płatnikiem będzie Województwo Opolskie.

 

 • Wynagrodzenie za usługę sprzątania biura będzie płatne przez Zamawiającego po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem bankowym na konto podane przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 • Wynagrodzenie za świadczenia usługi mycia okien  w pomieszczeniach biurowych będzie płatne przez Zamawiającego kwartalnie, po wykonaniu usługi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem bankowym na konto podane przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 • Wynagrodzenie za usługę sprzątania w pomieszczeniach biurowych będzie płatne miesięcznie w jednakowej wysokości (ryczałt) przez cały czas trwania umowy.
 • Wynagrodzenie za usługę mycia okien w pomieszczeniach biurowych będzie płatne miesięcznie w jednakowej wysokości (ryczałt) przez cały czas trwania umowy.
 1. Celem oszacowania kosztów usługi Zleceniobiorca może umówić się na termin

spotkania w pomieszczeniach biurowych.

 1. Do wglądu Zleceniobiorcy: treść umowy, która będzie stanowiła podstaw

nawiązania współpracy oraz załącznik do ustawy stanowiący szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia

 

Prosimy o złożenie niezobowiązującej oferty na poniższe zapytanie i przesłanie jej do dnia 10.12.2021 roku na adres mailowy: p.lebzuch@opolskie.de

Wszelkie pytania prosimy kierować do: Przemysław Łebzuch, p.lebzuch@opolskie.de ; tel.: +49 6131 3295 737