Opolski kurator z wizytą w Nadrenii-Palatynacie

Opolski Kurator Oświaty, Michał Siek był gościem w Nadrenii-Palatynacie na zaproszenie prezydenta Dyrekcji Nadzoru i Usług (ADD), Thomasa Linnertza. Wizyta opolskiej delegacji na początku września podkreśliła bardzo dobre stosunki partnerskie pomiędzy Nadrenią-Palatynatem  oraz województwem opolskim, zwłaszcza w obszarze edukacji.

Wspólnym celem partnerów było postawienie nowych akcentów we współpracy oraz ożywienie sprawdzonych projektów po przestojach spowodowanych pandemią. Z tego też powodu odbyły się rozmowy na temat programu edukacji politycznej parlamentu krajowego i możliwości uwzględniania powyższego programu podczas polsko-niemieckich spotkań szkolnych oraz współpracy z Krajową Centralą ds. Edukacji Politycznej przy organizacji konkursów jak i wspólnego planowania projektów sportowych z Krajowym Związkiem Sportu.

Na zakończenie wizyty delegacja udała się do Palatynatu. Podczas wizyty w szkole zawodowej w Neustadt an der Weinstraße grupa zdobyła informację o integracji ukraińskiej młodzieży ze społecznością szkolną, o działaniach digitalizacyjnych w szkołach i w administracji szkolnej oraz o udanym projekcie Erasmus+ ze szkołami w Opolu.

W programie wizyty znalazły się również elementy sportowe i kulturalne dla gości z Polski. Opolski Kurator Oświaty, wziął udział w Mogunckim Maratonie Firm startując z grupą zawodników reprezentujących nadreńską administrację rządową. W programie była również wizyta w zamku Hambach i winiarni w Leinsweiler.

W spotkaniach Michała Sieka, które odbyły się w Moguncji brał udział reprezentant województwa opolskiego w Niemczech, dr Przemysław Łebzuch.