Europe Convergence 2023: Wieczór europejski w Moguncji

Pod koniec maja 2023 roku młodzi ludzie z województwa opolskiego, Burgundii-Franche-Comte oraz Nadrenii-Palatynatu spotkali się w Dijon, w ramach projektu Europe Convergence 2023. Przez tydzień uczestnicy spotkania z Polski, Francji i Niemiec, reprezentujący cztery grupy zawodowe (dziennikarze, muzycy, kucharze oraz eksperci ds. komunikacji) pracowali wspólnie, wymieniali się poglądami na temat kultury, ochrony środowiska oraz dyskutowali na temat współpracy młodzieży reprezentującej różne obszary zawodowe oraz kraje.

Od 16 do 24 lipca odbyła się w Moguncji druga część projektu. Uwieńczeniem tygodniowego pobytu w Nadrenii-Palatynatu był „Wieczór europejski” zorganizowany w pomieszczeniach Instytutu francuskiego w Moguncji podczas którego, kucharze przygotowali specjalności kulinarne z Polski, Francji i Niemiec , muzycy zorganizowali wspaniałą oprawę muzyczną, a dziennikarze wraz z ekspertami ds. komunikacji przedstawili prezentacje dotyczące koncepcji i celów międzynarodowego projektu Europe Convergence.

Na zaproszenie Sylvain’a Thollon’a, dyrektora Instytutu francuskiego w Moguncji oraz Jonathan’a Spindler’a, dyrektora Związku Partnerstwa Nadrenia-Palatynat/ Porozumienie Czterostronne w niezwykłym wieczorze miał zaszczyt uczestniczyć dr Przemysław Łebzuch reprezentujący Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji.

Pod koniec sierpnia zaplanowany jest trzeci etap projektu. Tym razem młodzież reprezentująca trzy zaprzyjaźnione regiony uda się do województwa opolskiego gdzie spędzi 7 dni.