10 urodziny „Europa Master”

22 lipca 2023 roku studenci i absolwenci Europa Master spotkali się w Moguncji, aby świętować i pomyśleć o przyszłości trójnarodowego kierunku studiów oraz sieci zrzeszającej absolwentów tego wspaniałego projektu realizowanego przez trzy uniwersytety: Uniwersytet Opolski w Opolu, Uniwersytet im. Johannesa Gutenberga w Moguncji oraz Uniwersytet Burgundii w Dijon.

W ramach obchodów rocznicy zorganizowano m.in. spotkanie w Landtagu Nadrenii-Palatynatu. Po przemówieniach powitalnych wygłoszonych przez Marię Harutyunyan (przewodniczącą Stowarzyszenia Europa Master Dijon Opole Mainz EMA-DOM), Sarah Cercley (Dom Burgundii w Moguncji) i dr Przemysława Łebzucha (przedstawiciela Województwa Opolskiego w Moguncji / Biuro Województwa Opolskiego) zorganizowano dyskusję panelową z udziałem przedstawicieli trzech uniwersytetów dotyczącą przyszłości Europy i jej perspektyw. Ze strony Uniwersytetu Opolskiego udział w dyskusji wziął dr Bartosz Czepil.

Europe Master oferuje nie tylko specjalizację merytoryczną dotyczącą zagadnień kultury i społeczeństwa (Opole), polityki i integracji europejskiej (Moguncja) oraz prawa europejskiego (Dijon), ale także umożliwia 30 studentom każdego semestru studiowanie w trzech różnych krajach, uzyskanie dyplomów z nauk politycznych i prawa europejskiego trzech prestiżowych uczelni oraz zdobycie ogromnego „europejskiego”  doświadczenia.

O oprawę muzyczną zadbali młodzi uczestnicy projektu Europe Convergence realizowanego, podobnie jak Europa Master, przez trzy zaprzyjaźnione regiony.

Dziękujemy  Europa Master Association Dijon Opole Mainz EMA-DOM za zaproszenie i ogromny wkład w promowanie tego wyjątkowego w skali europejskiej projektu.