O współpracy w oświacie

W dniach od 21 do 24 listopada 2023 r. przebywała w Nadrenii-Palatynacie delegacja środowisk oświatowych z województwa opolskiego. To była dobra okazja do zdobycia nowych doświadczeń w dziedzinie edukacji.

W delegacji uczestniczyli m.in.  Monika Jurek, dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy  UMWO oraz przedstawiciele Opolskiego Centrum Edukacji, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Stowarzyszenia Oświatowego przy Urzędzie Miasta i Gminy Krapkowice oraz Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku.

Głównym celem wizyty była wymiana doświadczeń w takich obszarach, jak: nauczanie zawodów medycznych, kształcenie ustawiczne oraz inkluzja czyli edukacja włączająca osoby z niepełnosprawnościami. Omówiono również możliwości bilateralnej współpracy oświatowej pomiędzy województwem opolskim i Nadrenią Palatynatem oraz zaprezentowano projekty oświatowe z obu regionów, w których możliwe jest uczestnictwo partnerów zagranicznych.

W pierwszym dniu wizyty delegację przywitała Bettina Brück, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Nadrenii-Palatynatu. W ministerstwie Opolanie uzyskali informacje na temat struktury organizacyjnej instytucji działających w obszarach oświaty oraz poznali sposoby ich finansowania.

Kolejnym punktem programu były już wizyty w placówkach oświatowych, czyli praktyczne przykłady rozwiązań stosowanych w Nadrenii Palatynacie. O sposobach kształcenia w zawodach medycznych dyskutowano z dyrekcją oraz nauczycielami największej szkoły zawodowej w Moguncji Berufsbildende Schule 3 Mainz oraz Gimnazjum Zawodowym Zdrowie i Sprawy Socjalne w Moguncji. Tutaj goście mieli także okazję m.in. do zwiedzenia sal specjalistycznych oraz centrum samokształcenia. W szkole średniej,  Christian Erbach Realschule plus w Gau Algesheim, będącej przykładem placówki integracyjnej, łączącej edukację uczniów z różnorodnymi niepełnosprawnościami oraz wymagających specjalnych form nauczania, zapoznano się z praktyczną realizacją koncepcji szkoły w zakresie indywidualnego wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Thomas Umsonst, dyrektor Regionalnej Wspólnoty Pracy w Warsztatach dla Osób z Niepełnosprawnościami umożliwił zwiedzenie jednego z tzw. przedsiębiorstw socjalnych działających w Moguncji. W nowoczesnej firmie in.betrieb sp.z.o.o. zapoznano się z działaniem ośrodka opieki dziennej dla osób wymagających stałej i intensywnej troski oraz warsztatami, w których pracują osoby o różnym stopniu i rodzajach niepełnosprawności.

W Domu Burgundii, oficjalnym przedstawicielstwie Regionu Burgundia – Franche Comte w Moguncji, rozmowy dotyczyły planowanych projektów kulturalno-edukacyjnych z udziałem młodzieży Porozumienia Czterostronnego zrzeszającego region Burgundia – Franche Comte, Kraj Środkowoczeski, Kraj Związkowy Nadrenii-Palatynatu oraz województwo opolskie.

Podczas całej wizyty delegacji opolskiej towarzyszyli Heiko Stahl z Referatu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Nadrenii-Palatynatu oraz Bettina Münch-Rosenthal, z Referatu ds. Stosunków Międzynarodowych i Europejskich w Sektorze Szkolnym Dyrekcji Nadzoru i Usług Nadrenii-Palatynatu..

Wyjazd studyjny został przygotowany i zrealizowany przez Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji we współpracy z Ministerstwem Edukacji oraz  Dyrekcją Nadzoru i Usług Nadrenii-Palatynatu.